fleche_cote_droit

ติดต่อเรา

ที่อยู่

บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค เลขที่ 4345 ชั้น 16
ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 10260

โทรศัพท์

02 338 0200

สะดวกรวดเร็วง่ายต่อการสั่งซื้อ

โทรสาร

02 349 6552

แฟกซ์ใบสั่งซื้อสินค้าได้ง่ายๆ จากแบบฟอร์มด้านหลังแคตตาล็อก

        ดาวน์โหลดแผนที่