ร่วมงานกับลีเรคโก

Why join us?

หลักการของเรา

การเติบโตของลีเรคโกเกิดขึ้นจากค่านิยมหลัก 4 ประการ ซึ่งค่านิยมดังกล่าวกลายเป็นพื้นฐานที่เราจะใช้สร้างอนาคตของเราต่อไปและจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานของลีเรคโกทุกคนและคู่ค้าทุกรายจะต้องทำความเข้าใจในความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานจริยธรรมของเรา เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ตอบโจทย์ทุกความต้องการในเรื่องอุปกรณ์ในที่ทำงานอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่เรายึดถือตลอดเวลาและในทุก ๆ การตัดสินใจ โดยพัฒนาจากความสัมพันธ์ของบุคลากร การปฏิบัติงานในลักษณะดังกล่าวทำให้ลูกค้าและพนักงานมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้คู่ค้ากระตือรือร้นเพื่อที่จะสร้างอนาคตที่ยั่งยืนต่อไป

พนักงานของเรา

พนังงานเป็นหัวใจหลักในทุกกิจกรรมที่เราทำ ในการทำธุรกิจนั้นเรามีความภาคภูมิใจในการส่งเสริมการพัฒนาพร้อมกับความก้าวหน้าทางอาชีพให้กับพนักงานทุกคน พร้อมทั้งให้การฝึกอบรมและการสนับสนุนที่ตอบโจทย์ความต้องการ ลูกค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของเรา ด้วยเหตุนี้เราจึงให้บริการที่ไม่เป็นรองใคร เราร่วมมือกันทำงานในทุกแผนกเพื่อให้บริการอันยอดเยี่ยมตลอดเวลา และเพื่อให้มั่นใจว่าเรามีความซื่อสัตย์และรักษาคำมั่นสัญญาที่มีต่อลูกค้า คู่ค้าทุกรายที่ร่วมงานกับเราจะต้องปฏิบัติตาม “ประมวลจรรยาบรรณของคู่ค้า” อย่างเคร่งครัดเราจึงมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าธุรกิจที่เราร่วมดำเนินจะเต็มไปด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุด เรามีการประเมินคู่ค้าของเราทุกรายในเรื่องของผลการดำเนินงานในแต่ละปี

เราตอบโจทย์ในเรื่องอุปกรณ์สำนักงาน

เราให้บริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการทุกประเภทในสภาวะแวดล้อมการทำงาน และ “การให้คำตอบในเรื่องอุปกรณ์สำนักงาน”
ของเรายังครอบคลุมทุกความต้องการเพื่อทำให้ชีวิตการทำงานง่ายขึ้น! แคตาล็อกสินค้าของเรานำเสนอสินค้าซึ่งครอบคลุมถึงอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE), การให้บริการด้านเครื่องดื่ม, อุปกรณ์ใช้ในครัวและอุปกรณ์ทำความสะอาด, อุปกรณ์สำนักงาน, ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อลูกค้าโดยเฉพาะและอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยผลิตภัณฑ์มากกว่า 5,000 ชนิดและการบริการที่หลากหลาย เราสามารถให้บริการอย่างครบวงจรซึ่งเป็น “คำตอบสำหรับอุปกรณ์ในที่ทำงาน” และด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเราสามารถช่วยคุณได้ในทุกความต้องการของคุณ