การบริหารงานลูกค้าต่างประเทศ

International Account Management
ลีเรคโกให้บริการใน 45 ประเทศทั่วโลก ด้วยความแข็งแกร่งที่รวมกันเป็นหนึ่งทำให้เราสามารถสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพที่ให้บริการแก่ลูกค้าต่างประเทศได้อย่างยอดเยี่ยม

ลีเรคโก เรามีการให้บริการที่มีเอกลักษณ์และเฉพาะเจาะจง สำหรับลูกค้าต่างประเทศโดยทีมบริหารงานลูกค้าต่างประเทศโดยเฉพาะ

Our International Account Managers are very experienced in understanding the complexity of structuring global contracts and leading implementations across the world. Using a powerful CRM solution, International Account Managers are able to quickly share best practices and follow up on service level agreements with the local International teams. Local International teams are at your service helping your end-users with any operational issues.
ผู้จัดการลูกค้าหลักต่างประเทศของเราเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความรู้ความเข้าใจในความซับซ้อนของโครงสร้างสัญญา
ต่างประเทศและการทำงานทั่วโลก ด้วย CRM ที่มีประสิทธิภาพทำให้ผู้จัดการลูกค้าหลักต่างประเทศสามารถแบ่งปันความ
เป็นเลิศและติดตามข้อตกลงในการให้บริการกับทีมงานในประเทศสาขาได้เป็นอย่างดี โดยทีมงานในประเทศสาขาจะช่วย
ให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาด้านการใช้งานต่าง ๆ ได้อย่างเข้าใจและรวดเร็ว 

ไม่ว่าบริษัทของคุณจะอยู่ที่ไหน...

เราสามารถรับประกันได้ว่าคุณจะได้รับบริการที่ยอดเยี่ยมและได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในระดับเดียวกันอีกทั้งเรายังมีผู้จัดการลูกค้าหลักต่างประเทศที่จะคอยช่วยจัดการลูกค้าทั่วโลกได้อีกด้วย