สาขาของลีเรคโก

Lyreco Subsidiaries
สำนักงานสาขาของลีเรคโกเปิดให้บริการใน 25 ประเทศในยุโรปและเอเชียแปซิฟิกและ
มีพนักงานกว่า 9,000 คน ทำให้ลีเรคโกเป็นหนึ่งผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์สำนักงานในระดับ
แนวหน้าของโลก

การสนองความต้องการที่หลากหลายของแต่ละตลาดทำให้สำนักงานสาขาสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยใช้กลยุทธ์ของลีเรคโกที่มีความแข็งแกร่งและเป็นระบบที่เกื้อกูล

สำนักงานสาขาทุกแห่งปฏิบัติงานภายใต้พื้นฐานเดียวกันและใช้โครงสร้าง IT ที่เหมือนกันจึงทำให้
ทีมบริหารลูกค้าต่างประเทศสามารถให้บริการลูกค้าต่างประเทศในทุกระดับ ผู้ซื้อชั้นนำต่างชาติจะได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด จากการให้บริการด้วยมาตรฐานแบบต่างประเทศ ซึ่งเป็นการให้บริการในระดับมาตรฐานเหมือนทั่วโลก