สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Green Products


"ผลิตภัณฑ์สีเขียว" (ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) ที่ลีเรคโกได้คัดสรรค์มาเป็นอย่างดีผ่านกระบวนการใส่ใจทุกรายละเอียดและเป็นพิเศษ ด้วยหลักวิธี "การประเมินผลิตภัณฑ์สีเขียว"
ของลีเรคโก
 

ทำไมผลิตภัฑ์สีเขียวของเราจึงน่าเชื่อถือ?

 • เนื่องจากลีเรคโกได้รับมาตรฐานสากล ISO 14020 ซึ่งนับเป็นระดับสูงสุดในมาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อม
  ISO Environmental Claims
 •  เนื่องจากลีเรคโกมีหลักการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักของหอการค้านานาชาติซึ่งแนะนำให้มีการป้องกันและ
  รักษาสิ่งแวดล้อม 
 • ผลิตภัณฑ์สีเขียวทุกรายการใช้ระบบการผลิตเดียวกันในทุกสำนักงานสาขา ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์สีเขียวที่มี
  มาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งโลก
 • วิธีการประเมินผ่านการรับรองจาก SGS (บริษัทตรวจประเมินที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก) ซึ่งนับว่าเป็นที่หนึ่งในด้าน
  การตรวจสอบ "รักษาสิ่งแวดล้อม"