สินค้าแบรนด์ลีเรคโก

Own Label Products
ลีเรคโคได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ "แบรด์ลีเรคโก" ซึ่งได้รับการคัดสรรค์และการผลิตมาเป็นอย่างดีด้วยมาตรฐานสูงสุด

เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน เรามีการใช้โปรแกรมการทดสอบคุณภาพโดยใช้มาตรฐานองค์กรภายนอก ตั้งแต่กระดาษ ตลับหมึก ไปจนถึงเครื่องใช้สำนักงาน ภายใต้ตราสินค้า
ลีเรคโก เราได้ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางเลือกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับประกันคุณภาพและมาตรฐานการผลิต