มาตรฐานการรับรอง
และระบบการบริหารงาน

Certifications & Management Systems

 

มาตรฐานการรับรองต่างประเทศ 
ISO 9001 & ISO 14001

เพื่อให้มั่นใจในการปฏิบัติงานพื้นฐานสำหรับสำนักงานสาขาลีเรคโก เราจึงใช้มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับอัน
ได้แก่ ISO 9001 และ ISO 14001 ซึ่งระบบบริหารแบบบูรณาการได้รับการรับรองในทุกประเทศ ทำให้มั่นใจ
ได้ว่าคุณภาพและสิ่งแวดล้อมได้รับการปฏิบัติในระดับที่เชื่อถือได้โดยบุคคลที่สนใจและเป็นที่เข้าใจในบรรดาพนักงาน

 


มาตรฐานการรับรองอื่น ๆ

OHSAS 18001

 เพื่อให้สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม, ระบบบริหารด้านสุขภาพและความปลอดภัยของลีเรคโกจึงอ้างอิงจากมาตรฐาน OHSAS 18001 และกฎหมายท้องถิ่นและบังคับใช้กับสำนักงานสาขาทุกบริษัทโดยทีมผู้บริหารอาวุโส
 

ISO 26000

 ในปี 2012, บริษัทได้ใช้ ISO 26000 ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเพื่อให้พัฒนาโครงสร้างได้อย่างยั่งยืน